TİCARETİ TERK SUÇUNUN UNSURLARI (İİK. mad. 337/a, 44) 

A) “Ticareti Terk Ettiği Halde İİK.’nun 44. Maddesindeki İşlemleri Yapmamış Olan Tacirlere Verilecek Ceza”yı Düzenleyen İİK.’nun 337/a Maddesindeki Suçun Unsurları Nelerdir?

B) İcra Ceza Mahkemesinde Şikayet Konusu Yapılmış Olan Borçlu Şirketin (Temsilcilerinin) Eylemlerinin İİK.’nun 337/a ve 44. Maddesine Göre Suç Teşkil Edip Etmediği (Dolayısıyla; Sanık Temsilcilerin Üzerlerine Atılan Bu Suçtan Dolayı Cezalandırılmaları Gerekip Gerekmediği)


a) İİK.’nun 337/a maddesinde «44’e göre ticareti terk ettiği halde durumu onbeş gün içinde ticaret siciline bildirmemiş olan» ve ayrıca yine «İİK. 44’e uygun şekild ...