TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. mad. 277 vd.)

Aynı Zamanda ‘Hemşerisi’ Olan İki Kardeşten Birisine Sahip Olduğu Taşınmazlardan (4) Tanesini -Bir Kısmını “Değerinin Çok Altında/Üstünde Bir Bedelle” Devrettikten (Tapuda ‘Satış’ Şeklinde Gösterdikten) Sonra, Aynı Gün Öteki Kardeşe de -“Değerinin Çok Altında Bir Bedelle”- Diğer (2) Taşınmazını Devreden (Tapuda ‘Satış’ Şeklinde Gösteren) Borçlu Hakkında Tasarrufun İptali Davası (İİK. mad. 278/III-2; 280/I) Açılabilir mi?


Davacı vekili 15.04.2013 tarihli “dava dilekçesi” nde özetle “müvekkili H. PET. TES. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. tarafından davalı-borçlu M. S. hakkında … İcra Müdü ...