VEKİLİN ÖZEN BORCU (TBK. mad. 506), GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK. mad. 257)

Müvekkili ile Yaptığı “Avukatlık Sözleşmesi”nde, “Davalıya İhtarname Çekmeyi”, “C.Savcılığına Suç Duyurusunda Bulunmayı” ve “Davalı Hakkında Alacak Davası Açmayı” Taahhüt Etmiş Olan Avukat, Bunları Yerine Getirdikten Sonra Müvekkili Adına Açtığı Davayı Kazanması Sonucunda, Müvekkili Lehine Verilen İlamı da İcraya Koymak Zorunda mıdır? Bu İlamı İcraya Koymayan Avukat “Özen Yükümlülüğü”nü İhlal Etmiş Sayılır mı? Müvekkilinin “Hemen İlamı İcraya Koymayarak Alacağının Tahsilini İmkansızlaştırdığı” İddiasıyla Avukat Hakkında “Görevini Kötüye Kullanma” (TCK mad. 257/2) Suçundan Dolayı Yaptığı Şikayet Yerinde Sayılır mı?


Avukat, “hukuki ilişkilerin düzenlenmesinde, hukuki konu ve uyuşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesinde, hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında yargının kurucu ögesi, bağımsız savunma a ...