İtirazın Kesin Kaldırılması (İİK.m.68)

“Ödenmemiş sermaye bedeli”nin tahsili için genel haciz yolu ile yapılan ilamsız takipte gönderilen -örnek:7- ödeme emrine borçlunun itiraz etmesi üzerine, alacaklı limited şirket, elindeki şirket ana sözleşmesi ve ihtarnameye dayanarak -İİK. mad. 68- uyarınca icra mahkemesinden “itirazın kesin olarak kaldırılması”nı isteyebilir mi?


I-Genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibine (borca) itiraz edilmesi üzerine, alacaklı,İİK. mad. 68 uyarınca[1], icra mahkemesinden, borçlusunun itirazının &ldqu ...