Çekte Tahrifat Halinde Takibin İptali (TTK.m. 796-808, İİK.m. 170/a-2)

Çek üzerinde yer alan “keşide” (düzenleme) tarihinin -paraflanmadan- çizilerek yeni bir “keşide” (düzenleme) tarihi yazılmasının sonuçları nelerdir? Tahrifattan önceki keşide tarihine göre, süresinde bankaya ibraz edilmiş olan çeke dayalı olarak açılmış olan icra takibinin iptali sağlanabilir mi?


Bilindiği gibi “çek’in geçerlilik koşulları; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 780 ve 781. maddelerinde, “zorunlu (kesin= mecbur ...