USULSÜZ TEBLİGAT (Teb. K. mad. 32), GECİKMİŞ İTİRAZ (İİK. mad. 65), (ÖDEME EMRİNE İTİRAZ) (İİK. mad. 62) 

Yetkilisi Olduğu Şirket ile Birlikte Hakkında İlamsız İcra Takibi Yapılan Borçluya (Şirket Yetkilisine) “Ödeme Emri”, Borçlu Şirketin Adresinde “Aynı Çatı Altında Eşi …..’ya” Denmek Suretiyle -ve Gerçekte Eşi Olmayan, Ancak Dört Ay Öncesine Kadar Şirkette Maaşlı (Bordrolu) Olarak Çalışan Tebliğ Tarihinde Şirketten Ayrılmış Olup Kendi Bürosunda Mesleki Faaliyetini Sürdüren Kişiye- Tebliğ Edilmiş Olması Halinde Yapılan Bu Tebligat;

A- Tebligat Kanunu’nun 16. Maddesi ve Tebligat Tüzüğü’nün 22. Maddesine Uygun mudur?

B- Tebligat Kanunu’nun 39. Maddesine Uygun mudur?

C- İİK. mad. 65 Gereğince, İcra Mahkemesine Yapılmış Olan “Gecikmiş İtiraz” Başvurusu Doğru ve Yeterli midir?


A- Yapılan tebligat, Tebligat Kanunu’nun 16. maddesine (ve Tebligat Tüzüğü’nün 22. maddesine) uygun mudur?

Tebligat -kural olarak- “tebliğ yapılacak kimsenin kendisine...