MÜTESELSİL KEFİLE GÖNDERİLECEK İHTAR (TBK. mad. 586/I) 

Kredi Sözleşmesinin “Müteselsil Kefil”i Hakkında İcra Takibinde Bulunulabilmesi İçin -TBK. mad. 586/I Gereğince- “Asıl Borçluya Gönderilen İhtarın Sonuçsuz Kalması” Gerektiğinden,  Bu Konuda Alacaklı Banka Tarafından Borçluya/Kefile “Tek İhtar” mı Yoksa “Çift İhtar” mı Gönderilmesi Gerekir?


“Müteselsil kefalet” kenar başlığını taşıyan -önceki- 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 487. maddesinin “Kefil, borçlu ile beraber müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu ...