TAKİP TALEBİ VE TAHLİYE EMRİ'NE DAYANILARAK, TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNDE BELİRTİLEN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ (İİK. mad. 272)

Noterde Düzenlenen “Tahliye Taahhütnamesi”nde Tahliye Edileceği Taahhüt Edilen Taşınmazın, Tahliye Taahhüdünde Bildirilen Adresi Dışındaki Bir Taşınmazın Tahliyesi İçin Düzenlenen “Takip Talebi” ve “Tahliye Emri”ne Dayanılarak, “Tahliye Taahhütnamesi”nde Belirtilen Taşınmazın Tahliyesi Sağlanabilir mi?

“Takip Talebi” ve “Tahliye Emri”nde Tahliyesi İstenmiş Olan Taşınmazın “Maddi Hata” Sonucunda Yanlış İfade Edilmiş (Tahliye Adresinin Yanlış Bildirilmiş) Olduğu Kabul Edilebilir mi?

 


Kira sözleşmesi» ya da «tahliye taahhüdü» ister adi şekilde ister noterlikçe düzenlenmiş[1] olsun, kiracının «örnek: 14 ta ...