BORCA İTİRAZIN ŞEKLİ (İİK. mad. 62) 

Hakkında İcra Takibi Yapıldığını, Haciz Talimatı Üzerine Ev (İş) Adresine Haciz İçin Gelen İcra Müdürlüğünden Öğrenen Borçlu, Haciz Tutanağına "Örnek 7 Ödeme Emriyle Kendisinden İstenen Borca İtiraz Ettiğini, Alacaklıya Hiçbir Borcu Bulunmadığını" Yazdırması Halinde, Bu İtiraz İİK. mad. 62/I'de Öngörülen "Geçerli Bir İtiraz" Sayılabilir mi?


Bilindiği gibi, genel haciz yoluyla ilamsız takiplerde -örnek 7 ödeme emri ile istenen- borca (ve imzaya) itiraz, ödeme emrini gönderen icra dairesine yapılır (İİK. mad. 62/1).

Bu icra dairesine itiraz, ya do ...