Aile Konutunun Cebri İcra Yolu İle Satılması (TMK.m. 194/I; İİK.m. 148 vd.)

Bir eşin, diğer eşin onayı olmadan “aile konutunu başkasına devredemeyeceği” ne ya da “aile konutu üzerinde ipotek kuramayacağı”na dair TMK. m.194/I’deki kısıtlama(yasak), cebri icra yolu ile (İİK. m.148 vd.) yapılan ihaleleri de kapsar mı? (Evli bir kadının, onayı alınmadan kocası tarafından, borçlu olduğu bir banka lehine “aile konutu” niteliğindeki taşınmazı üzerinde kurduğu ipoteğin iptali (kaldırılması) için açtığı davada, ipotekli taşınmazın banka tarafından yapılan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip (İİK. m.148 vd.) sonucunda satılması üzerine, mahkemece ne şekilde (doğrultuda) karar verilmesi gerekir?


Bilindiği gibi; 743 sayılı –önceki- Türk Kanunu Medenisinde yer almayan aile konutu kavramı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile yaşantımıza girmiş bulunmaktadır.

“Aile konutu”na ilişkin ...