500.000,00 TL bedelli senet borcuna mahsuben senet alacaklısına (lehtara) 195.000,00 TL ödemede bulunmuş olan senet borçlusu; daha sonra “bu senetten dolayı -senetteki alacağı devralmış olan- takip alacaklısına, hiç borcu bulunmadığının tespiti için” ‘menfi tespit davası’ (İİK m. 72) açabilir mi?


I-Bilindiği gibi “mahkeme kararının taraflardan her birine verilen ‘hüküm örneği’ne  i -l a m”  denir (HMK.m. 301/2)...