TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277 vd.)

Tasarrufun iptali davalarının “özel dava şartları” nelerdir?

Tasarrufun iptali davalarını “kimler ve hangi koşullarda” açabilir?

Tasarrufun iptali davalarında “değer düşüklüğü” nedeniyle (İİK. 278/III-2) hangi koşullarda ‘tasarrufun iptaline’ karar verilebilir?

Tasarrufun iptali davalarında, hangi durumlarda “ hayatın olağan akışına aykırılık bulunduğu” (İİK. 280/I) gerekçesiyle ‘tasarrufun iptaline’  karar verilebilir?


I-Tasarrufun iptali davalarının “hukuki niteliği” *   ve “amacı” **

Hakkında ...