AVUKATIN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av. K. m. 34; TBK. m. 506/III) VE BU YÜKÜMLÜLÜKTEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI


§ GİRİŞ:

Müvekkilinin alacağını tahsil etmek için yaptığı icra takibinde, borçlunun taşınmazlarına haciz koyduktan sonra, süresi içinde (İİK.m. 59, 106/I, 110/I) satış giderini yatırma ...