Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları


Sayın Av. M.. A.. A..,

Aşağıdaki “konular” hakkındaki hukuki mütalâam (HMK. 293) ilişikte sunulmuştur:

Konular:

  1. Tasarrufun ...