ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTME SUÇU (İİK. mad. 331) 

İİK. mad. 331.'de Düzelenmiş Olan “Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek" Suçunun -Özellikle; "Haciz Yoluyla Takip Sonucunda Alacağını Alamamış Olan Alacaklılar” Bakımından- Unsurları Nelerdir? Sanık Hakkında Hangi Koşulların Gerçekleşmesi Halinde “Mahkumiyet” -ya da “Beraat”- Kararı Verilebilir?

İcra Ceza Mahkemesi’nin 2008/…. ve 2008/…. Sayılı Sosyalarında, Sanığa İsnat Edilen Suçun Unsurları Oluşmuş mudur?


İİK. mad. 331’de düzenlenmiş bulunan "alacaklısını zarara sokmak kastıyla mevcudunu eksiltme suçu ”nun;

Maddi unsurları:

- Haciz yolu ile “takip talebi”nden (İİ ...