KONU: Taşınır Rehninin (Aracın) İlamsız Takip Yolu İle Paraya Çevrilmesi (İİK. m. 145-147)

“Taşınır rehninin (aracın) ilamsız takip yolu ile paraya çevrilmesi” ne ilişkin takipte alacaklı, borçluya gönderilen “Örnek:8 Ödeme Emri” nde yazılı ‘on beş günlük ödeme süresi’ geçmeden –borçlu vekilinin ‘yapılan takibe ve kıymet takdirine bir diyeceği olmadığını’ icra dairesine belirten dilekçesi üzerine- ‘rehinli taşınırın (aracın) satılmasını’ isteyebilir mi?


Bilindiği gibi; alacaklının “taşınır rehninin ilamsız takip yolu ile para çevrilmesi” ne ilişkin –İİK.m.145’ deki koşullara uygun- ‘takip talebi’ üzerine, icra dairesince borçluya “Ö ...