TALİMAT İCRA DAİRESİNİN GÖREVİ

Talimat icra dairesi, asıl icra dairesinin gönderdiği talimat dışında işlem yapabilir mi? (Bir icra dairesi, asıl icra dairesinin gönderdiği “satış talimatı”na uymayıp – alacaklı alıcının, alacağına mahsuben takip konusu taşınmazı satın alabilmesi için, asıl icra dairesinin bildirdiği ‘alacak miktarı’nı dikkate almaksızın- ihaleyi gerçekleştirebilir mi?)


Bir icra dairesi, borçlunun haczi kâbil (İİK. m. 82) mallarının bulunduğu yerdeki malların haczi için, buradaki icra dairesine önce “haciz talimatı” sonra da “satış talimatı” g&oum ...