İLAMLI İCRA (İİK. 32-41)

Davacı-alacaklının, (üç davalının yer aldığı) “bir ilam”da hükmedilen “vekalet ücreti”, “harç” ve “yargılama giderleri”nin tahsili için her bir davalı aleyhine “üç ayrı icra takibi” başlatması “hakkın kötüye kullanılması” sayılır mı?


“Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamların İcrası” bölümü, İİK.’nun 32-33/a; ilamlı icraya ilişkin “müşterek hükümler” ise İİK.’nun 34-41. maddeleri arasında düzenlenmişti ...