Talimat İcra Dairesinin Görevleri

Talimat icra dairesi, asıl icra dairesinin gönderdiği talimat dışında işlem yapabilir mi? (Bir icra dairesi, asıl icra dairesinin gönderdiği “satış talimatı”na uymayıp – alacaklı alıcının, alacağına mahsuben takip konusu taşınmazı satın alabilmesi için, asıl icra dairesinin bildirdiği ‘alacak miktarı’nı dikkate almaksızın-  ihaleyi gerçekleştirebilir mi?)


 

   

           

Bir icra dairesi, borçlunun haczi kâbil (İİK. m.82) mallarının bulunduğu yerdeki malların ...