TAŞKIN (AŞKIN) HACİZ(İİK. mad. 85)


Bir Alacaklı, Üzerindeki İpotek ve Hacizlerin Düşülmesinden Sonra Kalan Değeri, Takip Konusu Alacağının ve Faiz ve Masraflarının Tutarının Yaklaşık 4 Katı Olan Borçluya Ait -Çok Kıymetli- Taşınmazı (Oteli) Üzerine ...