İCRA TAKİBİNDE İSTENMİŞ OLAN “İŞLEMİŞ” VE “İŞLEYECEK” FAİZ MİKTARINA İTİRAZ SÜRESİ, MENFİ TESPİT DAVASI (İİK. mad. 72), ŞİKAYET (İİK. mad. 16) 

Borçlunun Takip Konusu Yapılan Faiz Miktarına (Oranına), Süresi İçinde Borca İtiraz”da Bulunarak Karşı Koymaması Halinde, “Takip Tarihine Kadar Olan İşlemiş Faiz Miktarı” ile “Takipten Sonra İşleyecek Olan Faiz Miktarı” Kesinleşmiş Olur mu?

Eğer İstenen Faiz Oranları “Takip Hukuku” Bakımından Kesinleşmiş Olursa, Borçlu “Maddî Hukuk” Bakımından İstenen Faiz Oranı İle Sorumlu Olmadığını Nasıl İleri Sürebilir?

Eğer İstenen Faiz Oranı “Takip Hukuku” Bakımından da Kesinleşmiş Olmaz, Ancak İcra Müdürü Takip Talebinde İstenmiş Faiz Oranına Göre Hesaplama Yaparsa, Borçlu Buna Nasıl Karşı Koyabilir?  Bunun İçin, “Menfi Tespit Davası” mı Açmak Zorundadır? Yoksa “Süresiz Şikâyet” Yoluyla Hatalı Hesap Tablosunun Düzeltilmesin Sağlayabilir mi?


Bilindiği gibi, yapılan icra takiplerinde, alacaklı, elindeki takip dayanağı belgeye (senede, protokole, ilâma vb.) göre; borçlunun temerrüde düştüğü tarihten (örneğin;  elindeki senedin vade tar ...