MADENLERİN HACİZ ve SATIŞI (İİK. mad. 123; Maden K. mad. 40, 43)

A) Madenler -İcra Ve İflâs Kanunu ve Maden Kanunu Çerçevesinde- Ne Şekilde Haciz  Edilebilir ve  Satılabilir?

B) Tebligat Sırasında Faal Olmayan (Kapalı Olan) Bir Hükmü Şahsa (Şirkete) Satış İlanı Nasıl Tebliğ Edilebilir?

C) İhalenin Feshi Davasında (Şikayetinde) Husumet Kimlere Yöneltilir?

Ç) Satışa Konu Maden Sahasının Satış İlanlarının Nerelerde Yapılması Gerekir?

D) Satış İlanının Kimlere Tebliğ Edilmesi Gerekir?

E) Taşınır Satışlarında Hangi Durumlarda, Yediemine Satış İlanı Tebliğ Edilmeden Satış Yapılabilir?

F) “Satışa Konu Taşınıra/Taşınmaza Düşük Kıymet Takdir Edilerek, Değerinin Altında Satışının Yapılmış Olduğu” Ne Zaman (Hangi Durumlarda) “İhalenin Feshi Sebebi” Olarak İcra Mahkemesine Bildirilebilir?

G) Hangi Durum(lar)da İhaleye Fesat Karıştırıldığı İleri Sürülerek “İhalenin Feshi” Talep Edilebilir?


a) Madenlerin ne şekilde haciz edilebileceği Maden Kanunun 40. maddesinde* düzenlenmişken, ne şekilde satılabileceği  hakkında Kanunda özel bir düzenleme yapılmamış sadece “maden ipoteğinin ne şekilde ...