İhtiyadi Tebdir (HMK. m. 389-399)


1-İhtiyati tedbir kararının uygulanabilmesi için “kesinleşmesi” gibi bir düzenleme hukukumuzda var mıdır?

CEVAP:

“Davacının, davayı kazanması halinde, dava ko ...