Borçlunun Doğacak Hakedişleri Üzerine, Bu Hakedişleri Ödeyecek Üçüncü Kişiye Muhtelif Alacaklılar Tarafından ‘Haciz İhbarnamesi’ (İİK. m.89) Gönderilerek Haciz Konulmasından Sonra, Üçüncü Kişi Doğan Hakedişleri –Bunlar Üzerine 6183 S. Kanun Hükümlerine Göre Haciz Koymamış Olan- Vergi Dairesine Öderse, Üçüncü Kişi Alacaklılara Karşı TBK. m.77’ye Göre Sorumlu Olur Mu?


            I- Bir ‘kamu alacağı’[1] olan ‘vergi alacağı’nın nasıl takip ve tahsil olunacağı 6183 sayılı ...