İHALENİN FESHİ (İİK. mad. 134), AÇIK ARTIRMA İLANI (İİK. mad 126), AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ (İİK. mad 125)

A) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-r Maddesi Uyarınca Satışından Hiç KDV. Alınmayacak Olan Bir Otelin İcra Dairesince Yapılacak Olan Satışına İlişkin Gerek “Açık Artırma İlanı”nda (İİK. mad. 126) ve Gerekse “Açık Artırma Şartnamesi”nde (İİK. mad. 125/IV) ‘%18 KDV. Alınacağı’nın Belirtilmiş ve İhalenin Bu Koşullarda Gerçekleşmiş Olması Halinde, Borçlu “Yapılmış Olan Bu İhalenin Feshini” (İİK. mad. 134) Talep Ederse, İcra Mahkemesince “İhalenin Feshine” Karar Verilebilir mi?

B) İcra Dairesince Düzenlenen Gerek “Açık Artırma İlanı”nda (İİK. mad. 126/son; 114/III; İİK. Yönetmeliği 50/son; 48/c: 1) ve Gerekse ‘Açık Artırma Şartnamesi’nde (İİK. mad. 125); Satışa Konu Otelin Önemli Niteliklerinin Belirtilmemiş Olması, “İhalenin Feshine” Neden Olur Mu?

C) Yukarıda Belirtilen ve Otelin Çok Önemli Niteliklerini Teşkil Eden Hususların Gerek “Açık Artırma İlanı”nda (İİK. mad. 126) ve Gerekse “Açık Artırma Şartnamesi”nde (İİK. mad. 125) Belirtilmemiş Olması Sonucunda, Bunların Varlığından Haberdar Olmayan Alıcıların (Taliplerin) Satışa Katılmaları Önlenmiş Olurken, Ayrıca Bunların Değerlerinin Bilirkişilerce Belirlenip Otelin Değerine Eklenmemiş Olması Nedeniyle, Otelin Gerçek Değerinin Çok Altında Satışa Çıkarılmış ve Satılmış Olması “İhalenin Feshine” Neden Olur mu?


CEVAP: 1) Bilindiği gibi 365 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-r maddesinde Kurumların aktifinde” (veya belediyelerle ile İl Özel İdarelerinin mülkiyetinde) en az iki tam ...