İMZAYA İTİRAZ (İİK. mad. 168,170), BORCA İTİRAZ (İİK. mad 168/5, 169, 169/A), KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP (İİK. mad 167-170/B)

A-A) “Takip Konusu Çekin, Şirket Yetkilileri Tarafından Düzenlenmemiş Olduğu, Çeki İmzalayan Kişinin Şirket Yetkilisi Olmadığı” Şeklindeki İtirazın Niteliği Nedir? Bu İtiraz “Borca İtiraz” mı, Yoksa “İmzaya İtiraz” mıdır?

B) Bir İtirazın “Borca İtiraz” ya da “İmzaya İtiraz” Olmasının Sonuçları Nelerdir?

B- “Takip Konusu Çekin Şirket Yetkilisi Düzenlenmemiş Olduğu, Çeki İmzalayan Kişinin Şirket Yetkilisi Olmadığı” Şeklindeki İtiraz “Mutlak Def’i” mi, Yoksa “Nisbi Def’i” midir? (Yani; Bu İtiraz ‘İyiniyetli Olsun/Olmasın Tüm Hâmillere (Takip Yapan Tüm Alacaklılara)’ Karşı İleri Sürülebilir Mi, Yoksa Sadece ‘Kötüniyetli Hâmillere (Takip Yapan Alacaklılara)’ mı İleri Sürülebilir?)

C- Bir Çeke, Gerçek Düzenlenme Tarihinden Farklı Bir Tarih -Özellikle; İleri Bir Tarih- “Keşide Tarihi” Olarak Atılabilir mi? Bu Mümkünse, Bir Çekin “İleri Tarihli Bir Çek” Olarak Düzenlenmesi Ne Gibi Sonuçlar Doğurur? Çekin “İleri Tarihli Bir Çek” Olarak Düzenlendiği ‘Kim Tarafından’ -Yani; “Keşideci” (Borçlu) mu, Yoksa “Alacaklı” Tarafından mı- İleri Sürülebilir? Bu İddia ‘Nasıl’ İspat Edilebilir?


I-“Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip”lerde -yani; bono (TTK. mad.776-778)[1], çek (TTK. mad. 780-823) DEVAMINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN GİRİŞ YAPIN