Belirsiz Alacak Davası (HMK. m. 107)

Dava açmadan önce azlettiği vekilin ihtarname çekerek -icra dosyasından tahsil ettiğini iddia ettiği- ‘miktarını belirttiği paranın kendisine ödenmesini’ talep eden ve istediği ödemenin kendisine yapılmaması üzerine bu kişiye (önceki vekiline) karşı (şimdilik) ‘10.000,00 Türk Lirasının ödenmesi istemiyle’ “belirsiz alacak davası” (HMK. m. 107) açabilir mi?


Bilindiği gibi, “belirsiz alacak davası” isimli dava çeşidi hukuk hayatımıza ilk kez 6100 sayılı HMK.’nun 107. maddesi ile 01.10.2011 tarihinde girmiştir.

“Belirsiz alacak davası”, HMK.&rsquo ...