ÇEK HAMİLİ HAKKINDA, KEŞİDECİ TARAFINDAN “DAVA KONUSU ÇEKİN ‘TEMİNAT ÇEKİ’ OLDUĞU İDDİASIYLA” AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASININ UYGULAMADA YARATTIĞI SORUNLAR


KONULAR: ………. USD. bedelli, ………. keşide tarihli bir ‘çek’  hakkında ‘teminat çeki’  olduğu iddiası ile açılan & ...