BONONUN UNSURLARI (TTK. mad. 776),  YABANCI ÜLKE PARASI İLE ÖDEME (TTK. mad. 711),  SENETTE ÇIKINTI, KAZINTI VE SİLİNTİ (HMK. mad. 207)

Alacak Miktarı -Yazı İle- “Yabancı Para” Olarak Yazılmış/İfade Edilmiş Olan Bir Kambiyo Senedinin, Alacak Miktarını Matbu Olarak Belirten Ön Yüzündeki “TL”, “…Türk Lirası” Kelimelerinin Sadece Çizilmiş Olması Yeterli Midir Yoksa Ayrıca Bu Çizilmenin Keşideci Tarafından İmza (Paraf) Edilmiş Olması Da (HMK.m.207) Zorunlu Mudur ? 


KONU: Alacak miktarı -yazı ile- “yabancı para” olarak yazılmış/ifade edilmiş olan bir kambiyo senedinin, alacak miktarını matbu olarak belirten ön yüzündeki “TL”, “...