Yabancı Para Alacağı ve Faiz (İİK.m.58)

Yabancı para alacağı (ve yabancı para faizi) nasıl takip konusu yapılabilir?


I- Bu konuya ilişkin olarak;

a) 17.07.2003 tarihinde 4949 sayılı kanun ile İİK.’nun 58/II-3 bendi; “… alacak veya teminat yabancı para ise, alacağın hangi tarihteki kur üzerin ...