“İNTİFA HAKKININ HACZİ ve PARAYA ÇEVRİLMESİ”NİN (İİK.121) UYGULAMADA YARATTIĞI SORUNLAR


 

Prof. Dr. Şeref Ertaş **

Av. Talih Uyar ***

...