“KIYMETİ SÜRATLE DÜŞEN” VEYA “MUHAFAZASI MASRAFLI OLAN” MALLARIN -PAZARLIKLA- SATIŞI (İİK. mad. 113/II; 119/4)

A- “Kıymeti Süratle Düşen” veya “Muhafazası Masraflı Olan” Taşınır Malların İcra Müdürü Tarafından Satılması (İİK. mad. 113/II) Nasıl Mümkün Olur?

B- Alıcı Tarafından “Satış Bedeli” Ne Zaman Ödenir?

C- Satılan Taşınır Malın Alıcıya “Teslimi” Ne Zaman Gerçekleşir?


I- “Alacaklı” (İİK.m.113/I)  ve “borçlu (İİK.m.113/I) dışında “icra müdürü” (İİK.m.113/II) de  iki  durumda;     

...