DOSYA BORCUNUN TAMAMINI ALACAKLIYA ÖDEYEREK ALACAĞI TEMLİK ALAN “MÜTESELSİL KEFİL”, DOSYANIN DİĞER MÜTESELSİL KEFİLLERİNE NASIL RÜCU EDEBİLİR?


(Bir bankanın yaptığı takipte, bir kişinin dosya borcunun tamamını bankaya ödeyip, bankanın alacağını temlik aldıktan sonra, takip dosyasının müteselsil kefili olan bir kişiye dosya alacağını temlik ederse, bu kişi, ödediği miktarın ...