500.000 USD. bedelli, 29.07.2018 keşide tarihli bir ‘çek’  hakkında ‘teminat çeki’  olduğu iddiası ile açılan ‘menfi tesbit davası’nda davacı tarafından bu iddia n a s ı l ispat edilebilir?


  1. Bu konuda, ikisi de tacir olan tarafların ticari defterlerinde  ‘bilirkişi incelemesi’  yaptırılabilir mi ya da mahkemece ‘bilirkişi incelemesi’   ...