MENFİ TESPİT DAVASI (İİK. mad. 72) 

A) Takip Borçlusu (Borçluları) Tarafından İbraz Edilen ve Takip Alacaklısınca Düzenlendiği İddia Edilen “Takibe Konu Senetler”in “Teminat Senedi”  Olarak Düzenlendiğini Belirten Açıklamanın, Takip Alacaklısının Ortağı Bulunduğu “… Konut Yapı Kooperatifi”ne Ait -ve Kooperatife Girerken Kooperatifçe Düzenlenip Her Kooperatif Üyesine İmza Ettirilen-  Ortaklık Senedinin  Boş Olan Satır Aralarında Yer Alması, Geçerli ve “Hayatın Olağan Akışına Uygun” Bir Belge Olarak Değerlendirilebilir mi?

B) 2003 Tarihli Olan Bu Belgeden 2008 Yılında Davacı Tarafından Açılan Menfi Tesbit Davasının Dava Dilekçesinde “Kanıt” Olarak Bahsedilmeyip, Davanın Yargılaması Sırasında ve Ancak 2010 Yılında Ortaya Çıkarılması (Mahkemeye İbraz Edilmesi) “Hayatın Olağan Akışına Uygun” Bir Davranış mıdır?


Hukukumuzda “senede karşı senetle isbat kuralı” ya da kanunun deyimiyle “senede karşı tanıkla isbat yasağı” HMK. mad. 201’de (HUMK. mad. 290’da) düzenlenmiştir. Bu kurala göre; &l ...