KONU: Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi (İİK. m.269-276)

Kiracı tarafından, kiralayan (malik) aleyhine açılan “kira sözleşmesinin varlığının tespiti ve kiralananın kendisine teslimi, teslim edilememesi(teslim edilmesinin mümkün olmaması) halinde tazminata hükmedilmesi” talepli davanın mahkemece kabul edilmesi ve verilen ilamın kesinleşmesi sonucunda, kiracı tarafından davalı-kiralayan (mal sahibi) hakkında, davalı kiralayana (mal sahibine) –‘yargılama giderlerinin tahsili’ için “örnek:4-5 icra emri” ve ‘kiralananın teslimi’ için; “örnek 2 icra emri” gönderilerek takibe konulması ve taşınmazın, davacı-kiracıya –‘kiralananda tapuya tescil edilmiş kira sözleşmesi ile bir üçüncü kişinin bulunması’ nedeniyle- teslim edilememesi üzerine, “bu takibe dayanılarak üçüncü kişinin taşınmazdan tahliye edilmesi” mümkün müdür?

Bu durumda olaya İİK.m.276 mı, yoksa İİK.m.27 mi uygulanır?


A)“Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa” kenar başlığını taşıyan İİK.m.276[1]nın ‘hangi durumlarda uygu ...