HACİZ İHBARNAMESİNE GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA SUÇUN”ndan (İİK m.338/I,89/IV) Dolayı Sanık Hakkında ‘Mahkumiyet Kararı’ Verilip Verilemeyeceği


I – Haciz ihbarnamesine gerçeğe aykırı beyanda bulunma’, üçüncü kişinin kendisine tebliğ edilen haciz ihbarnamesine süresi içinde itiraz ederken verdiği ...