TAMAMLAYICI İHALE (İİK. mad. 133; MK. mad. 2) 

Katıldığı İhalede, Taşınmazı Satın Almış Olan Alıcıdan Sonraki “En Yüksek Pey Süren Kişi” Sıfatıyla -İİK. mad. 133’e Göre- Taşınmazı Satın Alması Teklif Edilen Kişinin, Teklifi Kabul Etmeyip, Daha Sonra Alıcının İhale Bedelini Yatırmaması Nedeniyle Yapılan Tamamlayıcı İhaleye Katılıp, Önceki Teklifinden Daha Düşük Bir Bedelle, İhalede Satılan Taşınmazı Satın Alması Halinde “Bu Davranışının İyiniyet Kurallarıyla Bağdaşmayacağı” İleri Sürülerek, Yapılan İhalenin Feshi Hangi Koşullarda İstenebilir?


Taşınmazlara ilişkin ihalelerde, ihale bedelinin -hemen ya da verilen süre içinde- ödenmemesinin sonuçları, İİK. mad. 133’de düzenlenmiştir. Taşınmazı ihalede almış olan alıcı, «ihale bedeli»ni hemen ...