“Tehdit ve ikrah  nedeniyle geçersiz olduğu” iddia edilerek iptali istenen bonoya yönelik tehdit eylemin gerçekleşmesi halinde, menfi tespit davasının TBK.m. 39/I uyarınca bir yıllık ‘hak düşürücü süre’den çok sonra açılması sebebiyle menfi tespit davasının “süre aşımı nedeniyle” reddine karar verilmesi” gerekir mi?


23 yaşında, üniversite mezunu, yüksek lisans sahibi, ayrıca aldığı burs ile İtalya’da eğitim görmüş ve bekar bir bayan olan davacı, kendisinden 20 yaş büyük, bekar ve eskiden subay olan davalı ile 2 ...