KONU: 23 yaşında, üniversite mezunu, yüksek lisans sahibi, ayrıca aldığı burs ile İtalya’da eğitim görmüş ve bekar bir bayan olan davacı, kendisinden 20 yaş büyük, bekar ve eskiden subay olan davalı ile 2010-2019 yılları arasında birliktelik yaşamış, bu süre zarfında yurtiçinde ve yurt dışında birlikte tatile gitmiş, davalı tarafından davacıya ‘ev ve araba’  alınmış, 2021 yılı ortalarında başka bir erkek arkadaş edinmiş olan davacı, davalıdan ayrılmak istemiş ve davalının düzenleyip imza etmesi için –şoförü vasıtasıyla- gönderilmiş olan 15.10.2020 tarihli BORÇ ÖDEME SÖZLEŞMESİ ile 15.10.2020 tanzim tarihli, 200.000 USD. bedelli BONO’yu –kendi arabasının içinde ve tek başına- imzalayıp davalının şoförüne teslim etmiştir. 

           

            Bu olaydan sonra taraflar birkaç kez bir araya gelmişler, birlikte seyahate çıkmışlar ve kararlaştırdıkları tarihte senet bedelini davacının ödememesi üzerine, senet davalı tarafından 30.09.2021 tarihinde icraya konulmuş ve bu takip kesinleşmiştir.


   Düzenlediği 15.10.2020 tanzim tarihli senedin, davalı-alacaklı tarafından 30.09.2021 tarihinde icraya konulmasından sonra;

 

-İcra dosyasından gönderilen “ödeme emri&rdquo ...