KAMBİYO SENETLERİNDE BORCA İTİRAZ (İİK. mad. 168/I-5, 169a/V) 

Borçlunun “Protokol” Başlığı Altında Sunduğu Belgede, Açıkça Takip Konusu Senede Atıfta Bulunulmamış Olması Halinde “Takip Konusu Senedin Ödenmiş Olduğu” Kabul Edilerek -İİK. mad. 169a/V Uyarınca- Mahkemece “Takibin Durdurulmasına” Karar Verilebilir mi?


Borçlunun alacaklı ile yaptığı “PROTOKOL” başlıklı belgeye dayanarak “hakkında alacaklı tarafından yapılan icra takibine konu senedin, bu protokolün kapsamında kaldığını” ileri sürerek “t ...