USULSÜZ ÇEK KARNESİ VEREN BANKA ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI (5941 s. Çek. K. mad. 2) 

Tüzel Kişiliği Olmayan Bir Kuruluşa (Bakım Okulu Eğitim Merkez Komutanlığı Kantin Başkanlığına) Çek Hesabı Açıp, Çek Karnesi Veren Bir Bankanın Çeklerini Kullanan Kuruluşun (Kantinde Görevli Personelin) Düzenlediği Çeklerin Karşılıksız Çıkması Üzerine, Çekte “Keşideci” Durumunda Bulunan Kuruluş (Kantin Başkanlığı) Hakkında Yaptığı İcra Takibinden Bir Sonuç Alamayan ALACAKLI (Çek Hamili), Bu Çek Karnesini Keşideciye Vermiş Olan Banka Hakkında -5941 s. Çek Kanunu’nun 2. Maddesi Uyarınca- “Tazminat Davası” Açabilir mi?


Bilindiği gibi; “Bankalar, çek hesabı açılması ile ilgili olarak bu Kanunla kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirirken, çek hesabı açtırmak isteyenin yasaklı olup ol ...