“TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU”ndan (İİK m.340) Dolayı, Sanık Hakkında Verilmiş Olan ‘Beraat Kararı’nın İsabetli Olup Olmadığı


I – Taahhüdü ihlal, borçlunun hacizden önce veya hacizden sonra ‘borcunu taksitle ödeyeceğini’ taahhüt etmesine karşın, taksitle ödeme koşulunu geçerli bir ned ...