MENFİ TESPİT DAVASI (İİK. mad. 72) 

A- “Nakden” Kaydını Taşıyan Bir Senede Dayalı Olarak Yapılan Takip Hakkında Açılan “Menfi Tespit Davası”nda, Davalı-Alacaklı “Takip (ve Dava) Konusu Senedin, Davacı-Borçluya Devrettiği -Ortağı Bulunduğu- Limited Şirketteki Hisse Karşılığından Düzenlenmiş Olduğunu” İleri Sürerse, Senet; Alacaklı Tarafından Tâlil Edilmiş Olur mu?

Senedin Tâlil Edilmiş Olmasının Sonuçları Nelerdir?

B- “Ortağı Bulunduğu Bir Limited Şirketteki %33 Oranındaki Hissesinin 650.000 TL Değerinde Olduğunu” İleri Sürerek “Bu Hissenin Devri Karşılığında Davacı-Borçlu Tarafından Kendisine Bir Adet Senet (ve Dava Dışı Diğer Ortak Kardeşi Tarafından İki Adet Çek) Verilmiş Olduğunu” Belirten Davalı-Alacaklının Bu Savunmasının Araştırılması İçin, Mahkemece Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerekir mi?

C- Takip (ve Dava) Konusu Senedin “Çalıntı Olduğunu”, “Hile ve Hukuka Aykırı Yollarla Ele Geçirilmiş Bulunduğunu” İleri Süren Davacı-Borçlu, Bu İddiasını Nasıl İspat Edebilir?

Ç- C.Savcılığınca Takip (ve Dava) Konusu Senet Hakkında Yapılmış Olan “Hırsızlık, Resmi Belgede Sahtecilik Ve Dolandırıcılık” Suçlarına İlişkin Şikayet Üzerine Verilmiş Olan “Koğuşturma Yapılmasına Yer Olmadığına” Dair Kararın (ve Bu Karara Yönelik İtirazı Reddetmiş Olan Ağır Ceza Mahkemesinin Bu Red Kararının) Görülmekte Olan Menfi Tespit Davasına Etkisi Nedir?


A- Davalı-alacaklı; gerek …. Cumhuriyet Savcılığının Hazırlık Soruşturması sırasında -2010/…. ve 2012/…. sayılı soruşturma dosyasında- ve gerekse …. 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2011/…. Esas ...