İHALEYE GİREREK ALACAĞINA MAHSUBEN TAŞINMAZI SATIN ALAN ALACAKLI, İHALE BEDELİNİ YATIRMAYARAK İHALENİN FESHİNE SEBEP OLDUKTAN SONRA TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ HACZİNİ KALDIRIP SATIŞIN DURDURULMASINI SAĞLAYABİLİR

İhaleye girerek alacağına mahsuben borçluya ait taşınmazı -en yüksek peyi sürerek-  satın alan alacaklı, daha sonra ihale bedelini yatırmayarak ihalenin feshine sebep olur ve icra memurunun, İİK. 133/I uyarınca, taşınma ...