TASARRUFUN İPTÂLİ DAVASINDA HARÇ                                        

İptal davalarında dava konusunun (müddeabihin) değeri üzerinden nisbi olarak «peşin harç» ve «karar ve ilâm harcı» alınır.

< ...