ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFET SUÇU (İİK. m. 341)

Bu maddede gerek «çocuk teslimi» (İİK. mad. 25) ve gerekse «çocukla kişisel ilişki kurulması» (İİK. mad. 25a)na ilişkin ilamların veya ara kararlarının &lsqu ...