KAMU ALACAĞINDAN DOLAYI AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARININ SONUÇLARI (6183 s. K. m.31)

İptal davalarının sonuçlarını düzenleyen ve yukarıda açıklanan İİK. mad. 283’e paralel ve ayni içerikte bir hüküm, 6183 sayılı Kanun uyarınca, kamu alacağından dolayı açılacak olan ...