KİRALANANAN TAŞINMAZLARIN İLÂMSIZ İCRA YOLU İLE TAHLİYELERİNDE “TAKİP TALEBİ”, “İHTARLI ÖDEME EMRİ” ve “ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ŞEKLİ ve SÜRESİ” (İİK. mad. 269)

İİK. mad. 269 [*] 'da “kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi”nde ‘takip talebi’, ‘ihtarlı ödeme emri’, ‘ödeme emrine itiraz şekli ve itiraz süresi’ il ...