KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE “BORCA İTİRAZ ŞEKLİ” ve “BORCA İTİRAZIN SONUÇLARI” (İİK. mad. 169; 168/I-5)

Kambiyo senelerine mahsus haciz yolu ile takiplerde "borca itiraz şekli ve "borca itirazın sonuçları" İİK. mad. 169 [*] ve İİK. mad. 168/I-5'de [**] düzenleniştir.

§A. «Borca İtiraz Şekli&raqu ...