Kambiyo Senetlerine Dayalı Menfi Tespit Davalarında İspat Yükü Açısından “Hayatın Olağan Akışı” Kavramı

The Concept of “Ordinary Course of Events” in Terms of the Burden of Proof in Negative Declaratory Actions

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Can Göksoy[1]  ...